OFERTA

Pracownia Badań Środowiska Pracy „Higiena Pracy” wykonuje kompleksowe pomiary i badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy na terenie całej Polski.

Usługi obejmują:

 • Identyfikację czynników szkodliwych
 • Pomiary i badania czynników szkodliwych i uciążliwych w zakresie:
  • pobieranie próbek metodą dozymetrii indywidualnej i metodą stacjonarną
  • pomiar stężenia zapylenia, w tym: frakcji wdychalnej, frakcji respirabilnej
  • pomiar stężenia krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) we frakcji respirabilnej
  • pomiar stężenia szkodliwych metali w powietrzu
  • pomiar stężenia chemicznych gazowych substancji szkodliwych w powietrzu
  • pomiar poziomu hałasu słyszalnego
  • pomiar poziomu hałasu ultradzwiękowego
  • pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych (dobór ochronników słuchu)
  • pomiar drgań o działaniu miejscowym i ogólnym na organizm człowieka
  • pomiar parametrów oświetlenia światłem elektrycznym
  • pomiar nielaserowego promieniowania optycznego
  • pomiar mikroklimatu gorącego, umiarkowanego i zimnego
  • ocena wydatku energetycznego metodą tabelaryczno – chronometrażową Lehmana
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników biologicznych
  • kompleksowa ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe komputerów
  • pomiar hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • pomiar hałasu maszyn i urządzeń – ciśnienia i mocy akustycznej
  • ocena układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS
 • Opracowanie sprawozdania z badań
 • Określenie terminu wykonania następnych pomiarów i badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Ponadto, po uzgodnieniach z klientem:

 • prowadzenie harmonogramów pomiarów i badań,
 • sporządzenie kart i rejestrów czynników szkodliwych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

PBŚP „Higiena Pracy” gwarantuje:

 • konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług
 • sporządzanie indywidualnej oferty zawierającej kalkulację kosztów i cenę usługi,
 • negocjacje z Klientem warunków umowy,
 • całkowitą poufność oraz bezpieczeństwo wyników pomiarów i danych naszych Klientów.