O FIRMIE

Pracownia Badań Środowiska Pracy „Higiena Pracy” Marek Smoczyński z siedzibą w Jaworze, została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej 25 października 1994 roku. „Higiena Pracy” świadczy swoje usługi od 1 grudnia 1994r. Działalność prowadzi na terenie całej Polski. W 2007 roku „Higiena Pracy” uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji i spełnienia przez „Higienę Pracy” wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wymagań PCA (Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, NR AB 802).

W PBŚP „Higiena Pracy” stosuje się metody badawcze i pomiarowe wg polskich norm, norm ISO, rozporządzeń oraz własnych zwalidowanych instrukcji badawczych.

„Higiena Pracy” gwarantuje Klientom profesjonalną i szybką realizację zleceń w zakresie badań dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy, oferuje pełne zaangażowanie, wiedzę oraz doświadczenie.

PBŚP „Higiena Pracy” posiada własne dobrze wyposażone laboratorium. Zespół stanowi kilkunastoosobowa załoga wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, doskonalących swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez wiodące ośrodki w kraju.

Pracowni „Higiena Pracy” zależy na tworzeniu partnerskich więzi i jak najwyższym poziomie świadczonych usług.

ZAUFALI NAM

Nasza firma stale współpracuje z ponad 1800 firmami z całego kraju.