loga-unijne-higiena-jawor

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych usług oraz dywersyfikacja źródeł przychodów.

Cele szczegółowe Projektu pokrywają się z przedmiotem Projektu i jego elementami opisanymi poniżej.

Przedmiotem projektu jest:.

 1. Opracowanie i wdrożenie nowej, innowacyjnej techniki analitycznej służącej do oznaczania metali metodą MP AES
 2. Uruchomienie nowych usług:
  1. zwiększenie zakresu oznaczanych metali w próbkach pobranych na stanowiskach pracy o tj. rtęć (Hg), selen (Se), antymon (Sb), wapń (Ca), magnez (Mg), tytan (Ti)
  2. wprowadzenie na rynek nowej usługi tj. badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy
  3. wejście na rynek oznaczania substancji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez oznaczanie rtęci
 3. Zakup urządzeń:
  1. Mineralizator mikrofalowy z naczyniami
  2. Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzaną mikrofalowo wraz z osprzętem (Generator Azotu, Adapter do butli z argonem do zapalania plazmy w spektrometrze, Butla z argonem do zapalania plazmy w spektrometrze, Automatyczny podajnik próbek, System do generacji wodorków, Pompa perystaltyczna 5-cio kanałowa)
  3. Wytrząsarka uniwersalna z platformą
  4. Radiometr wraz sondami
  5. Aspirator osobisty z modułem do zasilania z sieci
 4. Znaczące podniesienie precyzji dotychczas wykonywanych badań przy wykorzystaniu planowanych do zakupu urządzeń.

Planowane efekty

Wnioskodawca będzie zabiegał o uzyskanie pierwszej w kraju akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla metody oznaczeń metali w powietrzu na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi metodą MP AES.

Projekt umożliwi Wnioskodawcy:

 1. dywersyfikację prowadzonej działalności poprzez wejście na rynek pomiarów obowiązkowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez oznaczanie obecności rtęci
 2. rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy dot. badań na stanowiskach pracy (w tym wypracowanie własnej, nowej techniki analitycznej) o:
  1. oznaczanie nowych metali
  2. badanie nielaserowego promieniowania optycznego
 3. podniesienie precyzji wykonywanych pomiarów
 4. rezygnację ze szkodliwej ekologicznie technologii pomiarowej emitującej do atmosfery związki CO i CO2 w wyniku spalania acetylenu
 5. rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium badawczego nadawanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wartość projektu: 469 679,06 zł

Wartość dofinansowania: 160 340,03 zł.

Przetargi  dotyczące niniejszego projektu.

higiena-plakat