PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ SĄ NASZYM ZNAKIEM FIRMOWYM

Pracownia Badań Środowiska Pracy „HIGIENA PRACY” w Jaworze zaprasza Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług w zakresie przeprowadzania badań i pomiarów środowiska pracy.

Państwa spostrzeżenia i opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, są dla nas cennym źródłem informacji o wymaganiach Klienta. Pozwalają one na pełniejszą identyfikację Państwa potrzeb i pomagają w działaniach Pracowni, mających na celu ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz osiągnięcie wyższych standardów bieżącej obsługi i poziomu zadowolenia Klienta. Proszę kliknąć w przycisk i zaznaczyć odpowiedź najlepiej odpowiadającą Państwa ocenie: